Vad är kultur?

Vad är egentligen kultur? Är kultur något som bara vissa håller på med, eller är egentligen alla människor kulturella?

Kultur

Kultur är egentligen vad människor tycker, känner, tror och hur det uttrycks i samhället. På sätt och vis är alla kulturella. Sedan använder man ordet kultur på olika sätt. Ibland i en bredare kontext som “kulturen inom sporten” och menar då hur människor brukar bete sig och vilka värderingar som finns inom t.ex. sportens värld. Det används också, och oftare, i en smalare kontext: kultursidorna i en tidning handlar oftast om musik, böcker, film och teater.

Förr var det stor skillnad på finkultur och folklig kultur. Idag blandas det mycket mer. Med begreppet finkultur menar man opera, teater, klassisk musik och utställningar. Det brukar ses som mer kulturellt att gå på Operan än att lyssna på dansband. Båda är musik, men det är olika slags musik. Men det luckras upp. Idag kan stora symfoniorkestrar spela filmmusik likväl som ett klassiskt stycke. Plötsligt blir Star wars “finkultur”.

Den mesta kultur som konsumeras är vanlig folklig kultur. Det är många som älskar dansband och upplever mycket glädje och social gemenskap där. De flesta stora filmer är också folkkultur.

Av thea

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *