Marknadsföring av kulturevenemang

Marknadsföring av kulturevenemang

okt 22, 2022 av sophie

Ett stort bekymmer för många kulturevenemang är att de inte får tillräcklig uppmärksamhet. Detta leder tyvärr ofta till att det inte får det antal besökare som arrangörerna hade hoppats på. I de flesta fall har arrangörerna inte någon bra ursäkt – de har helt enkelt inte varit tillräckligt bra på att marknadsföra sitt evenemang. Det har som bekant inte någon betydelse hur bra ett evenemang är om inte någon vet om att evenemanget existerar.

Kultursektorn är generellt inte särskilt skickliga på marknadsföring. Viljan och ambitionen finns ofta, men tyvärr inte alltid kunskapen. Marknadsföringen av ett kulturevenemang är i grund och botten inte särskilt komplicerad men det är viktigt att ta alla de steg som krävs. En lyckad marknadsföringskampanj består i regel av flera olika åtgärder och det är en förutsättning att samtliga åtgärder verkligen vidtas, annars kommer det förväntade resultatet inte att uppnås.

Marknadsföring på sociala medier

Grundläggande för i princip all marknadsföring inom kultursektorn är att vara synlig och aktiv på sociala medier. Det är dessutom en prisvärd och effektiv form av marknadsföring. De personer som är intresserade av kultur är i regel mycket aktiva på sociala medier i form av till exempel Facebook och Instagram. Lyckas man få några av dessa personer intresserade kommer de snabbt att sprida informationen vidare i sina personliga nätverk.

Reklamfilm

Ryms det inom marknadsföringsbudgeten är skapandet av en reklamfilm en mycket effektiv metod. Filmen kan dessutom användas i marknadsföringen på sociala medier vilket underlättar spridningen av filmen. En välgjord reklamfilm är något som snabbt kan skapa mycket uppmärksamhet i såväl sociala medier som i mer traditionella mediekanaler.

Den reklamfilm som skapas måste vara skapad av proffs och inte av den egna personalen. Det är få kulturarrangörer som har den kompetens som krävs för att själv göra en bra reklamfilm. Det är en bättre lösning att använda sig av något? Av de mycket skickliga produktionsbolag som har specialiserat sig på just skapandet av filmer.

Ett av de mer kända bolagen är crispfilm.se som har gjort en rad uppmärksammande och hyllade filmer. Du kan läsa mer om bolaget och dess verksamhet på crispfilm.se. Anlitar du Crispfilm för att skapa en reklamfilm för ditt kulturevenemang kan du vara säker på att evenemanget får den uppmärksamhet som det förtjänar.

Traditionell annonsering

Marknadsföringen via sociala medier och med en reklamfilm måste kompletteras med traditionell annonsering. Som exempel på sådan kan nämnas tidningsannonser, bannerannonser på internet men även annonsering i närradio. Kulturkonsumenter finns överallt i samhället och många av dem, framför allt de som är äldre, får fortfarande en stor del av sin information via dagstidningen. Det är därför viktigt att den traditionella annonseringen inte glöms bort vid marknadsföringen av ett kulturevenemang.