Kultur bra för hjärnhälsan

Intellektuell stimulans är positivt för hjärnhälsan och hit hör kulturella upplevelser. För att hålla hjärnan i trim kan du ägna dig åt regelbunden fysisk aktivitet, och olika intellektuella göromål som kortspel och läsning. På detta sätt förbättrar du din problemlösning, koncentration och ditt minne.

Hos hejsenior.se hittar du många erbjudanden, rabatter och kampanjer för dig som är över 55 år. Här ingår kulturella nöjesupplevelser som prenumerationstjänster för e-böcker, reseupplevelser och biorabatt. Med det stora utbudet att välja mellan hos hejsenior.se kan du enkelt hitta nya äventyr.

Ökad intellektuell och fysisk stimulans

Hjärnfunktionerna som lagrar, tolkar och använder information påverkas av förändrad aktivitet med tiden. Det kräver underhåll och är en färskvara. När du går från ett stimulerande jobb till mindre intellektuell stimulans vid pensionering kan det vara skadligt för dina hjärnfunktioner. Att i stället ägna sig åt hobbies som ökar intellektuell och fysisk stimulans och att delta i olika kulturella aktiviteter är gynnsamt för hjärnan. Att börja dansa är en bra hobby, då det kräver att du tänker på koreografin. Samtidigt träffar du nya vänner och rör mer på dig. Att umgås med barnbarnen ger social, intellektuell och fysisk stimulans. Det är en berikande miljö som skapar nervceller i hjärnan. Du kan hitta många exempel på aktiviteter du kan utföra tillsammans med barnbarnen på hejsenior.se.

Mental och fysisk aktivitet positivt för hjärnan

En svensk studie följde kvinnor under 44 år. Resultaten visade att olika hjärnstimulerande aktiviteter som att gå på teater, sjunga och läsa var effektivt för att förebygga demens vid högre åldrar. Studien påbörjades år 1968 och här fick kvinnorna uppge sin aktivitetsnivå vad gällde fysiska och hjärnstimulerande aktiviteter. De kvinnor som utförde aktiviteter som stimulerade hjärnan hade en 34 % lägre risk för att utveckla demens.

De hjärnstimulerande aktiviteterna delades upp i fem områden. Här fanns intellektuella aktiviteter som att skriva, läsa och lösa korsord, manuella aktiviteter som att sticka, sy och sköta trädgården, och konstnärliga aktiviteter som att spela instrument, sjunga i kör och gå på teater eller konserter. Deltagarna poängsatte själva sin aktivitet, där noll poäng var mellan ingen och låg aktivitet. En poäng innebar att de valde moderat aktivitet, medan två poäng var hög aktivitet. Den fysiska aktiviteten mättes genom indelning i tre grupper, där den första gruppen var fullständigt inaktiv. Den andra gruppen ägnade sig åt en regelbunden fysisk aktivitet, där de bowlade, promenerade och cyklade minst fyra timmar i veckan.

Lägre risk för demens

Gruppen som innehöll personer som sysslat med hög fysisk aktivitet hade en 52 procent lägre risk för att utveckla demens på grund av kärlsjukdomar i hjärnan. Detta var oberoende av deras mentala aktivitetsnivå. Alla resultat gick att se oberoende av övriga riskfaktorer, som rökning, låg utbildning och högt blodtryck. Det går att förebygga demens på många sätt och det är lika viktigt att satsa på fysiska som kulturella aktiviteter. Det krävs inte någon hög aktivitet för att ge en positiv effekt enligt studien. Med alla dessa möjligheter att förebygga demens är det lika viktigt att satsa på fysiska som kulturella aktiviteter.