GILLA OSS

FACEBOOK!


På grund av coronaviruset öppnar vi för säsongen 

tidigast lördag 23 maj!

Löpande information kommer att återfinnas här!
Öppettider under 2020

Säsongsöppet 10/4 - 22/11

Lördag/söndag kl. 12-16 t.o.m. augusti  

Söndag kl. 12-16 fr.o.m. september

MC/Moppe-kafé: 

Öppettider vid specialevenemang: Se flik Evenemang!


Telefonnummer

Hantverksboden     0729-73 65 71

(endast under ordinarie öppethållande)

         Ordförande:               Anitha Servin                          070-741 50 55

         Gruppsamordnare/Marknads- och Webbansvarig/

         Sekr:                           Vakant

         

           Kassör:                   Vakant


Hemsidesadress: 

www.KulturhusetOSallerup.se

E-postadress:

 info@KulturhusetOSallerup.se


Postadress: Kulturhuset i Östra Sallerup 2347, 242 91 Hörby


GPS-koordinater: N55.48'3.7  E13.43'49.7


Medlemskap

Ansökan om medlemskap görs genom inbetalning av årsavgiften,

kr 150, till bankgirokonto 5614-3803.

Tänk på att ange namn, adress och telefonnummer samt gärna e-postadress!

(Betalar Du via internet? Ange i så fall Ditt namn som avsändare och

skicka ett e-postmeddelande med övriga uppgifter till info@kulturhusetosallerup.se.

Välkommen!

Vägbeskrivning 

Kulturhuset i Östra Sallerup ligger ca 12 km sydost om Hörby. Om ni kommer från Hörby på väg 13, efter ca 7 km (vägskäl Korsholm) tag  av österut mot Kivik. Efter ca 4 km ser ni vår vackra vita 1100-talskyrka.

Kör in vid kyrkan och fortsätt förbi korsvirkesgården till parkeringsplatsen. Framme!


Välkommen!