Begravningskultur

I alla kulturer är traditioner och ceremonier vid begravningar viktiga. I Sverige finns det lagar och regler som styr begravningarna. Oavsett vilken begravningssed som existerar måste begravningsverksamheten ta hänsyn till dem. Att ta hjälp av en begravningsbyrå är en bra idé när du ska fixa med en begravning. Många begravningsbyråer kan vara behjälpliga oavsett vilken kultur du tillhör. En familjär begravningsbyrå är lova begravningsbyrå som har lång erfarenhet av begravningar. Lova Begravningsbyrå har olika begravningspaket som du kan välja mellan. Du kan även skräddarsy begravningen helt själv. Kontakta Lova Begravningsbyrå om du vill ha rådgivning kring begravningen.

Religionsfrihet råder i Sverige

Kultur är en form av mänsklig verksamhet inom ett specifikt område som skett under en längre tid. De samlade värderingarna och beteenden är också en del av kulturen. Alla bidrar på något sätt till att forma kulturen, oavsett ursprung. Det finns flertalet kulturer och varje kultur har sina begravningsseder. Idag är det vanligt med mångkulturella samhällen vilket innebär att det finns flera olika begravningskulturer i ett land. Religionsfrihet är lagstadgat i Sverige vilket innebär att alla sorters trossamfund ska så långt det är möjligt få behoven kring ceremonier och begravningsseder inom kulturen tillgodosedda.

Mångkulturella samhällen

För de som inte känner att de tillhör någon tro är borgerlig begravning ett alternativ. De borgerliga begravningarna har ökat för varje år som har gått. Andra begravningsformer än den inom kristna kulturen har också ökat. Det beror på att samhället har blivit allt mer mångkulturellt. Dagens mångkulturella samhälle kräver att det finns förståelse och kunskap för olika typer av kulturer och traditioner. Risken i ett mångkulturellt samhälle är att det sker krockar kring kulturen, inte minst inom begravningskulturen. I Sverige är Svenska Kyrkan det trossamfund som har flest medlemmar. Över 50 procent av Sveriges befolkning är med i Svenska Kyrkan.

Borgerliga begravningen kan formas efter eget tycke

Den borgerliga begravningen är en begravningsakt där du själv kan fritt bestämma hur den ska se ut. I olika kulturer finns oftast tydliga riktlinjer för dödsfall och begravningen. Den borgerliga begravningen är fri från allt. Det är möjligt att välja en borgerlig begravning oavsett vilket trossamfund eller tro du tillhör.