GILLA OSS

FACEBOOK!


På grund av coronaviruset öppnar vi för säsongen 

tidigast lördag 23 maj!

Löpande information kommer att återfinnas här!
Var kan det väl passa bättre 

att placera en radioutställning än utanför Hörby -

endast några hundra meter från den sedan år 1959 väkända 323 meter höga masten

                                                                som syns över hela Mittskåne!?                                                                                                  

Hörby radioförening

År 2007 bildade några radiointresserade personer Hörby radioförening och de började bygga upp en unik utställning i den gamla skolans f. d. slöjdsal i Kulturhusets trädgård.


Här hittar man de underbara gamla radio- och televisionsapparaterna från förr i tiden och den

radiotekniskt intresserade får sitt lystmäte - här finns mycket om radiostationen, rundradio, televisionsapparater och militär radio.


2014 byggdes utställningen ut med ett helt rum fyllt med föremål från Hörby radiostations historia.


Utställningen är öppen första lördagen i månaden kl. 10.00 - 14.00 april t.o.m. oktober.

Entréavgift kr 30/person.


Övrig information:

Telefon: 0415-30 19 70   www.horbyradioforening.se   facebook: HRadioF


Guidning av grupper

Minimipris: kr 300 inkl. 10 deltagare, därutöver kr 30 per person.

För bokning av guidning vänligen ring 0415-30 19 70


www.horbyradioforening.se