GILLA OSS

FACEBOOK!


På grund av coronaviruset öppnar vi för säsongen 

tidigast lördag 23 maj!

Löpande information kommer att återfinnas här!
                 1600-talsparken med Karl XI:s Stenar

Jöns Henriksson var sockenpräst i Sallerup och Långaröd 1648-1689.

När han tillträdde sin tjänst var Skåne fortfarande danskt. Han hette då Jens Henrichsen och var son till en trädgårdsmästare vid Frederiksborg slott på Själland och hade troligen en hel del kunskap om trädgårdsodling och parkanläggning.

Jens Henrichsen

     Jöns Henriksson

              Janus Henrici

..... var kyrkoherde under de svåra år som följde efter det att Skåne genom freden i Roskilde 1658 blivit svenskt


....lär ha varit en påhittig och diplomatisk präst som höll sig på god fot med såväl danska som svenska officerare och ämbetsmän.


Ett bra sätt att få veta mer är att deltaga i en guidad visning!


                       Se föreningens hemsida www.KarlXIstenar.se                                                       

Parken som är ca 260 x 220 meter stor, består av fyra kvarter åtskilda av gångvägar och kanaler och är en av ett fåtal bevarade 1600-talsparker i Europa.

är namnet på föreningen som bildades 1991 med syfte att bl a

restaurera 1600-talsparken, att främja minnet av Jöns Henriksson och dokumentera hans liv.

Fyra år före sin död 1689 lät Jöns Henriksson färdigställa ett praktfullt gravmonument, en stor stentumba (symbolisk sarkofag) av kalksten, över sig själv.

Tumban var prydd med olika bilder och inskriptioner på danska, på latin och med runor(!).

Rester finns uppställda vid kyrkans norrvägg.