1600-tals- PARKEN

GILLA OSS

FACEBOOK!

Säsongsöppet (30/3 - 25/11): lördag/söndag 12.00 - 16.00 Se även under flik Evenemang!

 

INTRESSANTA UPPLEVELSER återfinns under flik EVENEMANG!

 

är namnet på föreningen som bildades 1991 med syfte att bl a

restaurera 1600-talsparken, att främja minnet av Jöns Henriksson och dokumentera hans liv.

1600-talsparken med Karl XI:s Stenar

Jöns Henriksson var sockenpräst i Sallerup och Långaröd 1648-1689.

 

När han tillträdde sin tjänst var Skåne fortfarande danskt. Han hette då Jens Henrichsen och var son till en trädgårdsmästare vid Frederiksborg slott på Själland och hade troligen en hel del kunskap om trädgårdsodling och parkanläggning.

Jens Henrichsen

Jöns Henriksson

Janus Henrici

..... var kyrkoherde under de svåra år som följde efter det att Skåne genom freden i Roskilde 1658 blivit svenskt

 

....lär ha varit en påhittig och diplomatisk präst som höll sig på god fot med såväl danska som svenska officerare och ämbetsmän.

 

 

Det mest spektakulära är nog berättelsen om hur Parken kom till!

Ett bra sätt att få veta detta är att deltaga i en guidad visning!

 

Se föreningens hemsida www.KarlXIstenar.se

Parken som är ca 260 x 220 meter stor, består av fyra kvarter åtskilda av gångvägar och kanaler och är en av ett fåtal bevarade 1600-talsparker i Europa.

 

Foto: Embla Träd

I Kulturhuset finns en skalenlig modell över parken

Fyra år före sin död 1689 lät Jöns Henriksson färdigställa ett praktfullt gravmonument, en stor stentumba (symbolisk sarkofag) av kalksten, över sig själv.

Tumban var prydd med olika bilder och inskriptioner på danska, på latin och med runor(!).

Rester finns uppställda vid kyrkans norrvägg.

Unikt erbjudande!

Se den monumentala kungahyllningen från ovan!

Trädklättring för vuxna i 1600-talsparken

söndagarna den 7 maj och 18 juni.

 

Klättring sker under ledning av Embla Träd.

Pris 450 kronor.

I priset ingår guidning av parken klockan 14.00 samt fika.

För bokning och information om tid för klättringen,

vänligen kontakta info@emblatrad.se

 

Detta går också att beställa för grupper vid andra tider!